Výroba osmihranné hlavice mečeUplynula nějaká doba a já opět přicházím s lekcí pro první ročníky mečířského řemesla. Dnes se trošku blíže podíváme na kování, leštění a zdobení hlavice meče z knihy Europäische Hieb- und Stichwaffen, str. 164.

Co budeme potřebovat:

 • kovářské kladivo
 • utínku a sekáč, pokud máme druhého k ruce (pokud ne, pérový přípravek na sekání)
 • sekáč a kalibrační trn na prorážení díry do hlavice
 • pilník (pořádný ubírák)
 • jemný pilník
 • smirková plátna
 • speciální sekáč pro taušírování
 • mosazný drátek
 • malé kladívko
 • „žehlící“ majzlík na zatemování drátku

 • Ještě než přistoupíme k vlastní práci, měli bychom se podívat blíže na hlavici. Jak je z fotografie patrné, hlavice není úplně symetrická, plošky osmihranu jsou pod hlavicí a vlevo a v pravo užší, ploška v místě vstupu řapu meče a zbylé čtyři plošky naopak širší. Také ornament není zcela symetrický. Kolečko je mírně zploštělé ve vertikálním směru. A vertikální linie v kruhu je posunutá o něco vlevo. To vše bychom měli zohlednit i na námi vyráběné hlavici.

  Nyní přistoupíme k vlastní výrobě. Fotografie jsou dostatečně popisné.
  Myslím, že není třeba dalších komentářů:

  Nezoufejte, pokud se vám hlavice či tausie na poprvé nepovedou. Pokud Vám například sem tam ujede ruka při tausii a ornament pak vypadá spíše jako rozšláplá chobotnice - nezoufejte. Hlavici raději vyhoďte a začněte znova. Nakonec se to určitě povede a Vy budete mít velkou radost.

  Co říci závěrem. Dnes už nelze zjistit jak, daná hlavice přesně vypadala. Povrchová úprava se do dnešních let nedochovala a koroze ji dost poničila. Zvolil jsem jednoduchou úpravu přeleštěním.

  Hodně zdaru při práci!

  Gur

  www.sword-elgur.com

  Zdroje:
  Europäische Hieb- und Stichwaffen, Heinrich Müller and Hartmut Kölling


  Copyright © 2013 Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
  Sword-ElGur